Algemene Voorwaarden

Welkom bij ABN Company. Door toegang te krijgen tot onze diensten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

Dienstverlening

ABN Company is gespecialiseerd in het creƫren van websites, applicaties, gegevensschrapers, volledige projecten, SaaS-projecten, contentmarketing, aangepaste webtools en ontwerpen voor logo's en websites. Onze diensten worden geleverd zoals beschreven, binnen de overeengekomen afmetingen en specificaties.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle door ons geproduceerde of ontwikkelde materialen blijven het intellectuele eigendom van ABN Company tot de volledige betaling is ontvangen. Na voltooiing en volledige betaling worden de intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de klant, behalve wanneer specifieke afspraken zijn gemaakt voor de weergave of het gebruik van het project als onderdeel van ons portfolio.

Publicatierechten

Tenzij anders overeengekomen, behoudt ABN Company zich het recht voor om alle projecten te tonen en te gebruiken als onderdeel van ons portfolio en in marketingmaterialen.

Verantwoordelijkheden van de Klant

Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige, wettelijke en ethische inhoud. Klanten moeten ervoor zorgen dat alle verstrekte materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en voldoen aan de toepasselijke wetten.

Beperking van Aansprakelijkheid

ABN Company is niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met onze diensten. De aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag dat voor het project is betaald.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op onze website.

Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de jurisdictie waar ABN Company is geregistreerd. Eventuele geschillen zullen worden opgelost in de lokale rechtbanken van die jurisdictie.

Contactinformatie

Als u vragen of zorgen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].