SEO

« Back to Glossary Index

Search Engine Optimization (SEO) is het verbeteren van de website of mobiel waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan is: Het optimaliseren van de afbeeldingen zodat ze 50% of sneller laden omdat de afbeeldingen zijn opgeslagen in een modern formaat, en minder groot zijn kwa harddisk grote.

« Back to Glossary Index